SREDA
13
November

Rotaract Ljubljana


Rotaract je mednarodna organizacija, ki združuje preko 6500 klubov v 180 državah sveta, kar pomeni 180.000 mladih med 18. in 30 letom, ki sledijo rotarijski ideji o boljšem svetu in boljših ljudeh. Rotaract tako deluje v okviru Rotary-ja - Rotaract je Rotary za mlade. Rotary pa je politična, neverska in neprofitna svetovna organizacija, ki združuje uspešne ljudi različnih profesionalnih klasifikacij, ki se želijo udejstvovati na dobrodelnem področju in so zavezani humanitarni miselnosti.
Ljubljanski Rotaract klub je bil ustanovljen leta 1994 in danes združuje okoli 40 članov. Večina projektov je namenjena pomoči socialno ogroženim otrokom.

Cilji Rotaracta:
*zagotoviti priložnost osebne in skupinske dejavnosti mladim za služenje družbi
*zagovarjati mednarodno razumevanje in strpnost ter dobro voljo med ljudmi
*nudenje pomoči socialno prizadetim, bolnim, ostarelim in drugače ogroženim članom družbene skupnosti
*profesionalni razvoj in razvijanje vodstvenih sposobnosti.
Cilje Rotaracti dosegajo z različnimi projekti na lokalni, državni in mednarodni ravni - organizacija dobrodelnih prireditev, osveščanje javnosti, zbiranje sponzorskih sredstev...


Odgovorna oseba: Polona Gradišek

Država/Regija: Slovenija /
Občina: Ljubljana
Kraj/Pošta:  Ljubljana / 1000
Ulica:  Vodovodna cesta 67
Spletna stran:  http://www.ljubljana-rotaract.si
Elektronska pošta:  ljubljanarotaract@yahoogroups.com


Prireditve, ki jih organizira ta organizator:
PERPETUUM JAZZILE